مهران محمدی امین

1403\01\16 16:40:10


همتی خطاب به رئیسی: کارامدی و مدیریت دولت، دیگر حتی نزد طرفدارانش هم مورد تردید است

عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی خطاب به ابراهیم رئیسی رییس جمهور نوشت: احساس مردم از انچه که برسر سفره آنها آمده و درحال وقوع است، مؤید رها شدگی اقتصاد است. کارامدی و مدیریت دولت، حتی نزد طرفدارانش هم دیگر مورد تردید است!

عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی در مطلبی نوشت:

جناب آقای رئیسی !

‌روندقیمت اقلام سفره مردم و داراییها به رغم تمامی وعده ها و بهبود درآمدهای ارزی دولت، مسیر غیر قابل قبولی را طی می کند.

احساس مردم از انچه که برسر سفره آنها آمده و درحال وقوع است، مؤید رها شدگی اقتصاد است.

‌کارامدی ⁩ و ⁧مدیریت ⁩ دولت، حتی نزد طرفدارانش هم دیگر مورد تردید است!

همتی خطاب به رئیسی: کارامدی و مدیریت دولت، دیگر حتی نزد طرفدارانش هم مورد تردید است

.

.


بازنشر از : منبع: انتخاب