مهران محمدی امین

1403\02\26 16:37:08


دولت پیگیری مسائلی که درباره وزارت جهاد در دوره ساداتی نژاد پیش آمد را شروع کرد هیچ کس برای دولت خط قرمز نیست

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت و بازرسی ریاست‌جمهوری پیگیری مسائلی که درباره وزارت جهاد کشاورزی (در دوره وزارت ساداتی نژاد) پیش آمد را شروع کرد.

محمد دهقان درباره رویکرد دولت در مبارزه با فساد اظهار کرد: به محض اینکه هر کدام از مسئولان دولتی متوجه بروز فسادی در دولت شوند، قطعا خودشان پیگیری می‌کنند مثل مسائلی که درباره وزارت جهاد کشاورزی(در دوره وزارت ساداتی نژاد) پیش آمد، خود دولت پیگیری را شروع کرد.

بازرسی ریاست‌جمهوری ابتدا کار را شروع کرد و این مساله روشن است که کار از آنجا شروع شد.

بیشتر بخوانید: ماجرای وزیر پرحاشیه؛ از تحصیل در روسیه تا ادعای ایجاد سیستم سوت زنی/ نقش ساداتی نژاد در فساد چای دبش و خوراک دام چیست؟

وی ادامه داد: در خود بازرسی ریاست‌جمهوری در این زمینه بررسی‌هایی انجام شد که برخی ایرادات و انحراف از قانون ایجاد شده است، اما بررسی اینکه این مساله انحراف قانونی یا تخلف بوده یا جرمی انجام شده است، از اختیارات دولت نیست و قوه قضاییه است که تصمیم می گیرد، البته  نظرات درباره اینکه حکم داده شده چقدر منطبق با قانون بوده یا نه، متنوع و متفاوت است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ کس برای دولت خط قرمز نیست و هر کسی تخلف کند با او برخورد می شود، تصریح کرد: البته معتقدیم همه چیز باید براساس قانون انجام شود. رئیس جمهور هم تاکید دارند که از افرادی که خدمت می کنند حمایت می کنیم، اما اگر جایی تخلفی صورت گیرد، طبق قانون باید با او برخورد شود.

. .


بازنشر از : منبع: ايسنا