سجام | سامانه جامع اطلاعات مشتریان

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه اقدام به راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) نموده است .