کسری بودجه 99

کم و کسری بودجه ۹۹ چقدر است؟ این سوال در روزهای اخیر، پاسخ‌های متعددی بین ۵۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است.


جدیدترین های این پرونده
و آرشیو این پرونده