اجاره کامیون - اجاره لودر - اجازه بیل مکانیکی

روی خط خبر
» نفت به روند نوزولی خود ادامه داد
» میانگین مصرف روزانه بنزین در تیرماه از ۱۰۷ میلیون لیتر گذشت
» ادامه روند خاموشی ها در سال های آینده قطعی است