روی خط خبر
» راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران از کشورهای پیشرفته بیشتر است