روی خط خبر
»  امیدوارم هفته آینده وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کنیم هیچ بحثی درباره حذف ارز 4200 تومانی نداریم ویدئو
» نرخ سکه وارد کانال ۱۳ میلیون تومانی شد
» شوک مثبت دوم به بازار ارز حذف محدودیت فروش ارز صادرکنندگان بزرگ