روی خط خبر
» یک شکاف امنیتی در تیک تاک کشف شد
» فناوری هایی که پازل اقتصاد کشور را تکمیل می کنند/ رقابت «نانو» و «بیو» با فروش نفت
» دسترسی هزاران کاربر اینترنت در آمریکا قطع شد