تورم ماهانه تولید کننده در فروردین ماه منفی شد

کد خبر 6130 1399-02-12 20:38
زمان تقریبی مطالعه 2دقیقه
همتی از منفی شدن تورم تولیدکننده در فروردین ماه خبر داد و اعلام کرد: این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.

عبدالناصر همتی با اشاره به روند کاهنده تورم در کشور اعلام کرد: خوشبختانه در فروردین ماه شاهد کاهش 2/4واحد درصدی شاخص بهای تولید کننده بودیم، بطوری که تورم تولید کننده از 1/6 درصد در اسفند 98به 0/8_ درصد در فروردین 99رسید.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: براین اساس تغییر شاخص بهای تولید کننده (تورم نقطه به نقطه) درفروردین ماه نسبت به ماه مشابه درسال گذشته به 20/9درصد رسید که نسبت به ماه پیش 2/9واحد درصد کاهش داشت.
همتی تأکید کرد: با توجه پیش نگر بودن تورم تولید کننده، این امر می تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی است.

کلمات کلیدی » عبدالناصر همتی | بانک مرکزی | رئیس بانک مرکزی |
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :