مجازات سوءاستفاده از چک سفید مهر و سفید امضا چیست؟

کد خبر 5990 1399-02-12 09:03
زمان تقریبی مطالعه 2دقیقه
اگر فردی از چک یا برات سفید امضا و سفید مهر سوء استفاده کند، بر اساس قانون مرتکب جرم شده است.

خیانت در امانت نه تنها غیر قانونی است، بلکه موضوعی غیر اخلاقی هم به شمار می رود و از همین رو قانون برای آن ماده قانونی در نظر گرفته است.
قانون گذار در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و در فصل خیانت در امانت درباره جرم خیانت در امانت صحبت کرده و در همان ماده مجازات آن را هم معین کرده است.
مطابق با این ماده هر شخصی از چک یا برات سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی به دست آورده سوءاستفاده کند به یک تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.
البته توجه داشته باشید که قانون هیچ تفاوتی میان سپرده شدن چک و برات سفید مهر یا سفید امضا به فرد یا پیدا کردنش قرار نداده، یعنی اگر فردی در خیابان یک سفید امضا پیدا کند هم با وجود قصد مجرمانه مرتکب جرم شده است.
در صورتی که چک یا برات سفید امضا یا سفید مهر دزدیده شود یا با زور و اکراه و اجبار از صاحب آن اخذ شود، دیگر خیانت در امانت نیست و مشمول عنوان سرقت و یا دیگر عناوین مجرمانه نیست.
 


این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :

بیشتر بخوانید

ناپدید شدن نوعروس ۲۰ ساله تهرانی نرگس محمدی را دیده‌اید؟

چوپانی که یک سگ را به جان بچه گراز انداخت و از آن فیلم گرفت ،دستگیر شد

درخواستی از وزیر محترم بهداشت