فاصله تورمی دهک‌ها در تیرماه امسال افزایش یافت

کد خبر 30492 1399-05-11 12:11
زمان تقریبی مطالعه 2دقیقه
فاصله تورمی دهک‌های در تیر ماه امسال به ۴.٧ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.٢ درصد) ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای تیر ماه ١٣٩٩ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٩ برابر ۲۶.۴ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٢۴.٢ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ٢٢.٩ درصد برای دهک اول تا ۲۴۰۴ درصد برای دهک نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۲۵.۵ درصد برای دهک اول تا ٣٠.١ درصد برای دهک دهم است. فاصله تورمی دهک ها بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۴.٧ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.٢ درصد) ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش نشان می دهد. برای مشاهده متن کامل خبر به مراجعه کنید.

کلمات کلیدی » ایران | طلا | شاخص |
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :